Zápis do oddílu karate

Kde cvičíme - rozvrhy tréninků

 

  1. Přijímáme nové členy – chlapce a dívky od 6 let, mládež a dospělé, začátečniky a pokročilé

Oddíl Rajawali Sakti působí v Praze již více než 20 let (založen v roce 1991) a organizuje pravidelné tréninky karate pro všechny věkové skupiny s různým zaměřením obsah-cviceni Zápis do oddílu karate probíhá od září 2019. Během roku je možné se přihlásit před zahájením zvolené hodiny. První trénink si můžete zkusit zdarma. Informace o cvičení a přihlášky obdržíte přímo na tréninku u trenérů, své dotazy můžete zasílat na e-mail: rskarate@volny.cz nebo na tel. 774349762

Zápis do oddílu karate probíhá vždy před zahájením tréninku zvolené hodiny.

Program cvičení pro začátečníky: info na- zacatecnici

  • Cvičení má postupně stoupající tendenci a je přiměřené úrovni cvičenců, jejich fyzické a psychické připravenosti při vstupu do oddílu, věku a pohlaví.
  • Obsah cvičení je všestranný s hlavním důrazem na získání co nejširšího pohybového základu, získávání odolnosti, důvěry ve vlastní schopnosti a sebevědomí.
  • Rozvoj všech pohybových schopnosti, především rychlosti a obratnosti
  • Cílem je vytvoření systematického návyku pravidelného cvičení s pozitivním vztahem ke karate, se zaměřením na harmonický psychický i pohybový rozvoj

Oddíl Rajawali Sakti vedle celoročních tréninků pořádá pro své členy další aktivity:

 

Kde cvičíme:  zapis-rozvrhy-treninku

 

  • ZŠ Na Slovance,Bedřichovská ul., Praha 8
  • ZŠ U Školské zahrady, Praha 8 Kobylisy
  • ZŠ Dr.Edvarda Beneše- Dyjská ul, Praha 9 Čakovice

Karate není jen sport, je to životní cesta, proto začít s cvičením karate není nikdy brzo ani pozdě
 

Administrace © 2010-2022 RAJAWALI SAKTI