Soutěžní discipliny

Soutěžní discipliny tradičního karate Fudokan
Tradiční karate Fudokan zahrnuje soutěžní discipliny kata, kumite, fuku-go a enbu, které podrobně definuje soutěžní řád.

  1. KATA

Soutěž kata je rozdělena do těchto kategorií: muži jednotlivě, ženy jednotlivě, muži v družstvu (3 muži), ženy v družstvu (3 ženy). Součástí hodnocení kata týmů jsou i aplikace předvedené kata. Jeden ze soutěžících předvádí aplikaci kata, další dva závodníci vystupují jako útočníci. V této disciplině je povoleno použítí zbraní, které schvaluje technický výbor. Každá technika, postoj a pohyb mají svůj přesný význam a smysl. Převážná část technik v kata je symetrická. Diagram katy – Embu sen – může tvořit přímka, tvar písmene H, T, X apod. Tyto vodící linie kata jsou velmi pravidelné a geometrické a proto je zde důležitý dobře vyvinutý smysl pro orientaci a pohyb v prostoru. Každá sebemenší odchylka od správného směru je považována za vážnou chybu.Systém soutěže je bodový a známky se určují ze čtyř faktorů: tělesná dynamika, forma, síla, přesun. Vedle kata obecně známých ze stylu Shotokan tradiční karate Fudokan obsahuje i své specifické kata, které vytvořil Shihan Ilija Jorga, jsou to kata Heian Oi-Kumi, Kaminari, Taiji Shodan, Taiji Nidan, Meikyo. Závodníci na soutěžích mohou volit kata stylu Shotokan i Fudokan.

  1. KUMITE

Soutěž kumite probíhá v kategoriích ženy jednotlivě, muži jednotlivě a muži v družstvu, které tvoří 3 závodníci a jeden náhradník. Kumite představuje volný zápas mezi dvěma osobami bez kontaktu, aby se předešlo zranění soupeře a umožnilo se přijatelným způsobem soutěžení. Důraz je vkládán na maximální energii úderu, který musí být prostorově a časově velice přesně proveden v momentě, který bezprostředně předchází kontaktu s protivníkovým vitálním bodem. Z tohoto pohledu klasické i Fudokan karate mají společný výchozí bod obsažený v pravidle sun-dome, které stanoví, že úder musí být zastaven přesně podle stanoveného požadavku (od několika milimetrů do třech centimetrů od cílového vitálního bodu, přesněji sun je 3 cm). Hodnotí se především energie úderu, její transmise, a provedení techniky se správným načasováním na určený tělesný cíl, při kterém je soupeřův možný útok neutralizován.

  1. EN-BU

Tato disciplina je důrazně spojena se sebeobranou. Soutěží se ve dvojicích.Zápasící dvojice převádí v soutěžním čase jedné minuty předem nacvičený zápas, kde musí ukázat vyjímečné schopnosti. Sestava představuje bojové akce, které se neustále dynamicky mění. Není povoleno použití žádných zbraní. Důraz je kladen na reálnost a dokonalost provedení technik obou bojujících, představivost a tvořivost.
V disciplině En-Bu jsou uplatněny dva základní principy:

Princip důsledného respektování základních biomechanických pohybů. Spolu s dlouholetou tradicí technik karate vznikla nová disciplina, nazvaná povinné En-Bu.

Princip úplné volnosti, pokud jde o časování, prostor a formu. Tímto vznikla druhá disciplina En-Bu, se širokým spektrem technik, nazvaná volné En-Bu.Povinné En-Bu je vyhlášeno jednou za dva roky technickým výborem na mistrovství světa.

  1. FUKU-GO

Této soutěžní discipliny tradičního karate Fudokan se účastní především všestranní závodníci, neboť je zde nezbytně nutné ovládat kata i kumite. Závodníci se mezi sebou střídavě utkávají v kumite i katě, která je vybrána technickým výborem Fudokan a nazývá se Fudokan Kitei. Technický výbor je povinen připravit novou Fudokan Kitei každé dva roky podle cyklu mistrovství světa. Na památku sensei Nishiyamy je jím vytvořená kata Kitei povinná v semifinále discipliny Fuku-Go.

 

  1. Soutěžní discipliny dětí

V zásadě se soutěže tradičního karate Fudokan dělí na soutěže dětí do 15 let a na soutěže pro vyšší věkové kategorie. Toto rozdělení je dáno soutěžním řádem, který je odlišný pro děti a dospělé. Děti do 15 let nesoutěží ve volném kumite, ale mají vypracovaný soutěžní systém Kihon Ippon Kumite a Jyiu Ippon Kumite, který respektuje jejich vývojové zvláštnosti a především, tato řízená forma Kumite minimalizuje možnosti zranění.
Dalšími soutěžními disciplinami dětí jsou kata jednotivci, kata tým, kihon, a enbu.

 

Administrace © 2010-2024 RAJAWALI SAKTI