Japonská terminologie

V hodinách karate se používá japonská terminologie, hlavním důvodem je tradice a jednotnost výkladu

  1. Základní termíny

Karate-ka – cvičenec karate
Karate do – cesta prázdné ruky
Karategi - oblek na cvičení karate (kimono)
Obi - pás ke karategi
Hakama – široké kalhoty pro rozhodčí.
Dojo – prostor ke cvičení (tělocvična)
Kyu - (kju) žákovský stupeň technické vyspělosti (STV), značený barevnými pásy - obi
Dan - mistrovský stupeň technické vyspělosti – černé obi
Sensei - (sensej) učitel, oslovení učitele
Sempai - (sempaj) asistent učitele

  1. Základní pozdravy

Rei - pozdrav
Shomen-ni-rei - pozdrav při příchodu a odchodu z Dojo - tělocvičny
Sensei-ni-rei - pozdrav při zahájení a ukončení tréninku
Otagai-ni-rei -pozdrav při cvičení a rozhovoru s partnerem, popř. trenérem
Shinpai ni rei - pozdrav rozhodčímu

  1. Základní povely

Ichi, Ni, San, Shi, Go Roku, Shichi, Hachi, Kyu, Ju - (ič, ny, san, či, go, roku, šiči, hači, kjů, džů) počítání 1 - 10
Yoi - (joj) pozor, připravte se, výchozí postoj
Hajime - (hadžime) začněte
Yame - (jame) přerušte, zastavte cvičení
Mawate - otočte se
Mokuso - meditace, soustředění
Mokuso Yame - konec meditace,soustředění
Rei - poklonění se (pozdrav)
Seiza - sed na patách (sedněte si)
Seiza Rei - poklonění se v sedě
Suzukete – pokračujte
Jime (džime)- začněte
Mae - vpřed
Ushiro - vzad
Migi - pravý
Hidari - levý
Yoko - do strany

  1. Cílová pásma

Gedan - spodní pásmo (od pasu dolů)
Chudan (čúdan)- střední pásmo (od krku do pasu)
Jodan (džodan) horní pásmo (hlava)

  1. Základní pojmy

Zanshin - (zanšin) bdělost, připravenost, (stav bdělé mysli)
Ki - vnitřní síla, duch, vnitřní energie člověka.
Kiai - bojový výkřik
Kime - zpevnění těla v závěru techniky a soustředění veškeré energie do tohoto jediného bodu.
Maai - (maaj) vzdálenost mezi soupeři.
Makiwara - sloup, deska s pružnou plochou pro trénink úderů a kopů
Kihon – základní techniky
Kata - forma, předem určená a přesně předepsaná sestava
Kumite - cvičení se soupeřem, zápas
Randori - volný boj

  1. Základní soutěžní terminologie v kumite

Ipon - bod
Wazaari - půl bod
Shibaraku (šibaraku) 30 sekund do konce zápasu
Fukushin (Fukušin) -rohový rozhodčí
Shushin (Sušin) -sudí
Kansa -arbitr
Kettei-sen -prodloužení zápasu
Todome -finální úder
Ate -kontakt
Fukei- nesportovní chování
Hansoku -porušení pravidel
Hansoku, chui (čui)- napomenutí
Hikiwake -nerozhodně
Jogai -upozornění na překročení hranice zápasiště
Jowai -slabá technika
Muno -neschopnost soutěžit
Soremade konec utkání
Todome -finální úder


 

.
 

 

Administrace © 2010-2024 RAJAWALI SAKTI