pokročilí

Zdokonalování techniky karate a její zpevňování probíhá promyšleným opakováním příslušných cvičení, směřující k automatizaci. Při cvičení v oddíle začátečníků se pozornost soustředila na vytváření a zpevňování hrubých pohybových struktur, nyní už trénink směřuje ke zdokonalování techniky karate především v dynamických parametrech. Do popředí se stále více dostávají kvalitativní stránky cvičení.

   

 Neméně důležité jsou i protahovací cviky pro odpovídající rozsah kopů

 

   

  1.  Tréninky: 2krát týdně

 

 

 

Administrace © 2010-2024 RAJAWALI SAKTI