Zkoušky STV

      

Stupně technické vyspělosti (STV)
Pro označení technické vyspělosti v tradičním karate Fudokan se používají stupně technické vyspělosti (STV) Kyu a Dan. Barva pásku (obi) označuje výkonnostní úroveň cvičence. V tomto smyslu není pásek jen prostředkem k výkonnostní identifikaci, ale také označením toho, co se ještě karateka musí naučit. Stupeň pásku neukazuje výlučně schopnost provést jednotlivé techniky, ale i morální a charakterové vlastnosti a sportovní chování. Zkoušky na stupně technické vyspělosti se řídí zkušebním řádem, který je pevně stanoveným systémem a respektuje požadavky tradičního karate Fudokan. Zkušební řád schvaluje a vydává ČFTKFS.
 
Etapy základního tréninku
Pro děti ve věku 8 až 15 let je připraven dlouhodobý plán zhruba na 5 až 7 let. Délka plánu je závislá na věku, ve kterém děti nastoupí do oddílu karate (optimální věk je zhruba kolem 7 let). Délka plánu se také odvíjí od intenzity tréninku, schopnostech a přístupu jedinců ke cvičení. Plán obsahuje 4 etapy.
 

Přípravná etapa

  1. délka: 3 – 5 měsíců
  2. Cíl: 9 kyu                                                                                

Nižší etapa

  1. Délka: 8 měsíců - 1 rok
  2. Cíl: 8 kyu , 7 kyu - nižžší žákovské stupně

Střední etapa

  1. Délka: 1, 5 roku – 2 roky
  2. Cíl: 6 kyu, 5, kyu, 4 kyu – střední žákovské stupně

Vyšší etapa

  1. Délka: 2,5 roku – 3 roky
  2. Cíl: 3 kyu – 2 kyu – 1 kyu – vyšší žákovské stupně

 

     

9 kyu               8 kyu                7 kyu              6 kyu               5-4 kyu            3-2-1 kyu

bílé obi            žluté obi            oranžové obi    zelené obi         modré obi        hnědé obi

 

Mistrovské stupně

1-10 Dan

černé obi

 

Administrace © 2010-2024 RAJAWALI SAKTI