Zkušební řád

   

ZKUŠEBNÍ ŘÁD
ČESKÉ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN
9 KYU - 1 KYU

 

9 KYU BÍLÉ OBI

 • KIHON

5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Oi-Tsuki, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Gedan-Barai,Mawate
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Age-Uke, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mae-Geri

 • KATA

Taikyoku Shodan


8 KYU ŽLUTÉ OBI

 • KIHON

5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Chudan-Oi-Tsuki, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Gedan-Barai, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Age-Uke, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uchi-Uke, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Soto-Uke, Mawate
5x Kokutsu-Dachi vpřed s Shuto-Uke, Mawate
5x Kiba-Dachi (Kamae) vpřed s Yoko-Geri-Keage

 • KATA

Heian Shodan, Taikyoku Nidan

 • KUMITE

Gohon Kumite
Útok 5x Jodan-Oi-Tsuki, obrana Age-Uke, po páté technice protiútok
Útok 5x Chudan-OI-Tsuki, obrana Soto-Uke, po páté technice protiútok


7 KYU ORANŽOVÉ OBI

 • KIHON

5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Chudan Oi-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi zpět s Gedan-Barai, Gyaku-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Age-Uke, Gyaku-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi zpět s Uchi-Uke, Gyaku-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, Gyaku-Tsuki
5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke
5x Zenkutsu-Dachi (Kamae)vpřed s Jodan-Mae-Geri
3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Keage, na obě strany
3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany

 • KATA

Heian Nidan, Taikyoku Sandan

 • KUMITE

Sanbon-Kumite
Útok 3x Jodan-Oi-Tsuki, obrana Age-Uke, protiútok
Útok 3x Chudan-Oi-Tsuki, obrana Soto-Uke,protiútok
Útok 3x Chudan-Mae-Geri, obrana Gedan-Barai, protiútok
 


6 KYU ZELENÉ OBI

 • KIHON

5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Chudan Gyaku-Tsuki, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi vpřed se SambonTsuki, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uraken-Uchi
5x Zenkutsu-Dachi zpět s Uchi Uke, Kizami-Tsuki
5x Kokutsu-Dachi vpřed se Shuto-Uke, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku Nukite, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi (Kamae)vpřed s Mae Geri,Mawate
5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Ren-Geri (Mae-Geri-Chudan stáhnout zpět, vpřed Mae-Geri-Jodan)
3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri Keage, na obě strany
3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri Kekomi, na obě strany
5x Zenkutsu-Dachi )Kamae) vpřed s Mawashi-Geri

 • KATA

Heian Sandan

 • KUMITE

Kihon-Ippon-Kumite, útok vpravo a vlevo Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan -Mae-Geri, obrana Gedan-Barai, libovolný protiútok

 • TEST

rychlosti, pohyblivosti, obratnosti


5 KYU MODRÉ OBI

 • KIHON

5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Sambon-Tsuki, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uraken-Uchi,Gyaku-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi zpět s Age-Uke, Gedan-Barai, Gyaku-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uchi-Uke, Kizami-Tsuki, Gyaku-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi zpět se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Yoko-Enpi
5x Kokutsu-Dachi vpřed se Shuto-Uke, Kizami-Mae-Geri, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Nukite, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mae-Geri-Ren-Geri (Kizami-Geri-Chudan, vpřed Mae-Geri-Keage-Jodan)
3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Keage, na obě strany
3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany
5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mawashi-Geri

 • KATA

Heian Yondan

 • KUMITE

Kihon-Ippon-Kumite, útok vlevo a vpravo Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi, libovolná obrana a protiútok

 • TEST

rychlosti, pohyblivosti, obratnosti, síly


4 KYU MODRÉ OBI

 • KIHON

5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Sambon-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi zpět s Gedan-Barai, Gyaku-Uchi-Uke, Kizami-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Yoko-Enpi, Uraken-Uchi
5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, Kizami Yoko-Geri-Kekomi, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Oi-Tsuki
5x Zenkutsu-Dchi vpřed s Mawashi-Geri,Gyaku-Tsuki
3x Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Keage, na obě strany
3x Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany
4x Zenkutsu-Dachi (Kamae) na místě Mae-Geri, vpřed Yoko-Geri-Keage stejnou nohou bez došlapu na zem
4x Zenkutsu-Dachi (Kamae) na místě Mae-Geri, vpřed Mawashi-Geri stejnou nohou bez došlapu a na zem

 • KATA

Heian Godan

 • KUMITE

Sanbon-Kumite, Tori Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, Uke, Gyaku-Age-Uke, Gyaku-Soto-Uke, Gyaku-Gedan- Barai

 • TEST

rychlosti, pohyblivosti, obratnosti, síly


3 KYU HNĚDÉ OBI

 • KIHON

5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Gyaku-Sambon-Uke
5x Kokutsu-Dachi zpět s Uchi-Uke, Gyakku-Tsuki, Age-Uke
5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Yoko-Enpi, překrok do Zenkutsu-Dachi s Uraken Uchi, Gyaku-Tsuki
5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, Kizami-Mae-Geri, překrok do Zenutsu Dachi s Gyaku-Shuto-Uchi
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Age-Uke, Gyaku-Tsuki, Gedan-Barai
3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri Keage, obrat, vpřed do Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Kekomi
3x Zenkutsu-Dachi (Kamae) s Mawashi Geri-Ren-Geri (Kizami-Mawashi-Geri Chudan, vpřed Mawashi-Geri-Jodan)
5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Ushiro-Geri
Silové cvičení Zenkutsu-Dachi (Kamae) s Gyaku-Tsuki
Jiyu-Kamae, bojová kombinace dle zkušebního komisaře

 • KATA

Tekki Shodan, Taiji Shodan

 • KUMITE

Jiyu-Ippon-Kumite: Jodan Oi-Tsuki, Chudan Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi

 • TEST

rychlosti, pohyblivosti, obratnosti, síly


2 KYU HNĚDÉ OBI

 • KIHON

5x Zenkutsu-Dcahi vpřed s Mae-Geri, Sanbon-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Jodan-Oi-Tsuki, Gyaku-Mae-Enpi, Tate-Enpi, překrok do Kiba Dachi s Yoko-Enpi
5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, Kizami Mawashi-Geri, překrok do Zenkutsu- Dachi s Gyaku-Haito-Uchi
5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Uraken-Uchi, překrok do Zenkutsu-Dachi se Shuto-Uchi, Gyaku-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mawashi Geri, vpřed do Zenkutsu-Dachi s Yoko-Geri Kekomi, Uraken-Uchi, vpřed do Zenkutsu Dachi s Oi-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Ushiro Geri, Gyaku-Tsuki
5x Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Keage,Yoko-Geri Kekomi stejnou nohou bez došlapu na zem
Cvičení stability Zenkutsu-Dachi (Kamae) Mae-Geri vpřed, Ushiro-Geri zpět stejnou nohou bez došlapu na zem
Silové cvičení Zenkutsu-Dachi (Kamae) Kizami-Tsuki
Jiyu Kamae, dvě různé bojové kombinace dle zkušebního komisaře

 • KATA

Shitei Kata: Heian 1-5, Tekki Shodan,
Tokui Kata: Bassai Dai

 • KUMITE

Jiyu-Ippon-Kumite: Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, chudan-Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi, Jodan-Mawashi-Geri
Jiyu Kumite

 • TEST

fyzické zdatnosti


1 KYU HNĚDÉ OBI

 • KIHON

5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Gyaku Sambon-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) Kizami-Mae-Geri Chudan, zpět do Zenkutsu-Dachi se Sambon Tsuki
5x Kokutsu-Dachi se Shuto-Uke, vpřed do Zenkutsu-Dachi s Mae-Geri, Gyaku-Tsuki
5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Nukite, překrok do Kokutsu-dachi se Shuto-Uke
5x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Keage,Yoko-Geri-Kekomi stejnou nohou bez došlapu na zem, vpřed do Kiba-Dachi (Kamae) s Mawashi Geri
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Mawashi Geri stejnou nohou, vpřed do Zenkutsu-Dachi s Ushiro-Geri, Uraken-Uchi
5x Shiho-Zenkutsu-Dachi, Tate-Shuto-Uke, Gyaku-Tsuki
Cvičení stability Zenkutsu-Dachi (Kamae) Mae Geri, Yoko-Geri-Keage,Mawashi-Geri stejnou nohou bez došlapu na zem
Silové cvičení Fudo-Dachi (Kamae), doZenkutsu-Dachi, Gyaku-Tsuki
Jiyu-Kamae, tři různé bojové kombinace dle zkušebního komisaře

 • KATA

Shitei Kata: Heian Oi-Kumi,
Tokui Kata: Bassai –Dai, Jion

 • KUMITE

Jiyu-Ippon-Kumite: Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi, Jodan-Mawashi-Geri
Jiyu Kumite

 • TEST

fyzické zdatnosti

 

Přiložené dokumenty
Zkušební řád 9-1 kyu 180.01 KB
Administrace © 2010-2024 RAJAWALI SAKTI