začátečníci

 1. 6 let a méně přípravka
 2. mladší děti
 3. starší děti
 4. dorost
 5. dospělí

                           

Začátečníci - děti
S postupem doby se stále snižuje věk dětí, ve kterém se začínají věnovat karate. S tímto trendem ale nedochází ke snižování věkové hranice mistrovské výkonnosti (z pohledu sportovních soutěží), která je plánovaná na období mezi 17 – 30 lety cvičence (patří mezi nejvyšší a nejdelší v porovnání s ostatními sporty). Při tréninku dětí je tato hranice mistrovské výkonnosti respektována.

Cvičení karate v dětském věku příznivě působí na motorický vývoj a učení. Při tréninku je kladen důraz na vytvoření širšího pohybového základu, získávání odolnosti, důvěry ve vlastní schopnosti a sebevědomí.

                                                            
Hlavní zaměření tréninku dětí

 1. Výkonnostní cíle mají postupně stoupající tendenci a jsou přiměřené úrovni cvičenců, jejich fyzické a psychické připravenosti při vstupu do oddílu, věku kalendářnímu i biologickému a pohlaví.
 2. Cvičení má formu všeobecně rozvíjející vycházející z přirozeného vývoje cvičenců
 3. Obsah cvičení je všestranný s hlavním důrazem na získání co nejširšího pohybového základu
 4. Rozvoj všech pohybových schopnosti, především rychlosti a obratnosti
 5. Cílem etapy je vytvoření systematického návyku pravidelného cvičení s pozitivním vztahem ke karate, se zaměřením na harmonický psychický i pohybový rozvoj.

 

V přípravné etapě se zaměřujeme stejným dílem jak na rozvoj všestranné tělesné přípravy, tak i na nácvik základní techniky karate. Celkový rozvoj cvičence a jeho pokroky jsou hodnoceny v širším pohledu, ve kterém převažuje zájem a radost z cvičení

Tréninky: 2 krát týdně

_______________________________________________________________________________________________

 

 Začátečníci – dospělí, dorost
Trénink je přizpůsoben věku a individuálním schopnostem cvičenců, které jsou rozvíjeny v těchto oblastech:

 1. zdokonalování fyzické kondice, funkčních schopností organismu
 2. posilování vůle a sebevědomí
 3. cvičení karate pro zdraví
 4. rekreační sport, zábava, relax
 5. závodní zaměření
 6. sebeobrana

Tréninky: 2 krát týdně

 

Administrace © 2010-2024 RAJAWALI SAKTI