závodní

Naši cvičenci se každoročně úspěšně účastní domácích i mezinárodních soutěží. Na Mistrovství ČR dětí, mládeže i dospělých naši členové pravidelně dosahují medailových ocenění. Soutěže v průběhu roku se konají v pravidelných intervalech. Hlavní jsou soutěže mistrovské, a k nim se vztahují soutěže přípravné nebo kontrolní.

Rozdělení:

  1. Děti do 15 let ( 7 let a méně, 8-9 let, 10-11 let, 12-14 let)
  2. Dorost (15-17), junior (18-21), senior (18 a starší)

 

Děti do 15 let
Ve sportovní přípravě dětí sice nejsou soutěže hlavním cílem, ale jsou významným motivačním faktorem pro další trénink. Soutěže nejsou pro děti stresovou záležitostí, ale zůstávají ve formě hry, radosti z pohybu a především by měly dětem přinést nové poznatky ze soutěžního prostředí. Děti soutěží v disciplinách kata jednotlivě, kata tým, a jyu ippon kumite (řízená forma kumite), která respektuje vývojové zákonitosti dětí a především jejich bezpečnost

  1.  Tréninky: 2 - 3 týdně

  

 Dorost, junior, senior

Účast na soutěžích se stává pro výkonnostní růst sportovců nezbytná. V tréninkovém procesu je možné tyto podmínky určitým způsobem stimulovat, ale nikdy ne zcela úplně a dokonale. Teprve na soutěžích mohou sportovci své výkony zpevňovat a reagovat na okolní vlivy. Soutěž i trénink jsou vzájemně propojeny.
Tréninková koncepce vychází ze specifických poznatků soutěžního prostředí, ze zákonitostí fyzického a psychického vývoje sportovců. Její druhou neoddělitelnou složkou jsou principy tradičního karate Fudokan. Sportovní příprava k těmto soutěžím probíhá kompletně (s výjimkou discipliny En-bu). To znamená, že ačkoliv závodník ví, že bude soutěžit v disciplině Kata, v tréninku se věnuje i cvičení Kumite a naopak, závodník soutěžící v disciplině Kumite nesmí v době přípravy zanedbávat ani cvičení Kata. Cvičením Kata se zlepšuje nejen koncentrace, ale je to i vynikající způsob, jak kultivovat energii Ki, která má výrazné terapeutické účinky na tělo. Pro soutěž Fuku-go, která je symbiózou Kata a Kumite, je zcela zřejmé, že závodník v tréninku cvičí obě discipliny.

  1. Tréninky: 2 - 3 krát týdně

 

 

Administrace © 2010-2024 RAJAWALI SAKTI