vzdělávání trenérů a rozhodčích

Vzdělávání trenérů a rozhodčích
Z oddílu Rajawali Sakti vzešla již velká řada úspěšných trenérů a rozhodčích, kteří v současnosti vedou úspěšně své vlastní oddíly karate nebo odpovědně rozhodují národní i mezinárodní soutěže.
Program vzdělávání trenérů a rozhodčích je určen pro nové i stávající zájemce, kteří si chtějí zvýšit své znalosti. Mezi základní podmínky nových adeptů pro zařazení do kurzů trenérů nebo rozhodčích patří věk 18 let a minimálně 3 Kyu, účast na vypsaných seminářích trenérů a rozhodčích. Školení trenérů II. a I. třídy probíhá ve spolupráci s FTVS UK v Praze. Podrobné informace jsou dostupné u hlavního školitele ing.Rachmy Soebajo


 

Administrace © 2010-2024 RAJAWALI SAKTI