Semináře karate


Národní semináře od vedením Sensei Rachmy Soebajo, 9 Dan

    Mezinárodní semináře karate pod vedením Pro.Dr.Ilijji Jorgy, Soke 10 Dan, zakladatel karate Fudokan

Oba typy seminářů se pořádají dle sportovního kalendáře během víkendů a jejich společným cílem je další rozšiřování, zdokonalování a prohlubování techniky karate a dalších disciplin – kata, kumite, enbu.
Všechny tyto akce přispívají ke zvyšování cvičební a odborné úrovně, k navázání přátelských vztahů, ale také k zachování kontinuity s mezinárodním vývojem v oblasti tradičního karate. Účast na tomto dění je přínosem pro všechny zúčastněné, děti, mládež i dospělé bez ohledu na stupeň technické vyspělosti.

  1. Seminář karate pod vedením sensei Rachmy Soebajo, 7 Dan

  1. Seminář karate pod vedením Prof.Dr.Iliji Jorgy Soke 10 Dan

 

Galerie


Administrace © 2010-2024 RAJAWALI SAKTI