Satria Nusantara

Vytvořeno: 11.07. 2012

Seznam


Satria Nusantara
Vznik Satria Nusantara v Indonésii

Organizace Satria Nusantara má své kořeny v dechovém cvičení, které bylo provozováno v Indonésii v dávné minulosti, ale jeho praktikování bylo omezeno na malé skupiny lidí z jedné rodiny nebo na kněze v klášterech. Teprve v roce 1985 byla v Yogyakartě v Indonésii založena organizace pro širokou veřejnost – Satria Nusantara. Nyní se již můžeme setkat s tímto cvičením téměř ve všech provinciích Indonésie.
Satria Nusantara v České republice
První organizace cvičení Satria Nusantara byla založena v roce 1997 za přispění ing.Rachmy Soebajo a tréninky probíhaly na indonéském velvyslanectví v ČR pod záštitou pana velvyslance Leonarda Tobinga. Pod jeho záštitou se konala i první veřejná ukázka cvičení na Mistrovství Evropy tradičního karate Fudokan, které jsme pořádali v Praze v roce 1997. Přední indonéští instruktoři Satria Nusantara zde předvedli přerážecí techniky kovu papírem za použití vnitřní síly a další ukázky působení vnitřní energie.
Satria Nusantara
Satria Nusantara je původní indonéské cvičení založené na principu speciálního dýchání a tělesného cvičení. Kombinuje fyzickou a duševní stránku cvičení. Tento sport má dva hlavní účinky, jednak posiluje činnost vnitřních orgánu a zároveň rozvíjí tělesné pole. První z nich vyústí ve zlepšenou fyzickou kondici a zvýšenou odolnost proti nemocem, druhý umožňuje blíže poznávat svou vlastní vnitřní sílu. Satria Nusantara obsahuje tři od sebe neoddělitelné prvky – tělo, dech a mysl. Tyto jsou zakompovány do dvanácti základních sestav. Cviky základního tréninku se skládají z deseti pohybů (Jurus), trojúhelníkové techniky dýchání a soustředění. Pravidelným cvičením se zdokonalují nejen dané sestavy, ale zároveň se učí ovládat dech a koncentrovat vlastní mysl.
Osnova Satria Nusantara
Skládá se z osmi hlavních výkonnostních stupňů a mnoho menších úrovní. Nejvyšší stupeň klade důraz zejména na schopnost soustředění a meditace.
Koncentrace mysli
Je velmi důležitou částí tréninku, cvičenci se učí osvojení koncentrace po delší časový úsek, zároveň i soustředění na bezchybné provedení cviků a správnému způsobu dýchání.
Dechové cvičení
Satria Nusantara nazývá své dechové cvičení „trojúhelníkové dýchání“, to znamená, že nádech, jeho zadržení a výdech se provádí ve stejně dlouhém časovém intervalu. Každý trénink začíná a končí dechovým cvičením v sedě, při kterém se zároveň procvičuje koncentrace. Mezi tímto speciálním dechovým tréninkem je fyzické cvičení v různých formách, které závisí na úrovni cvičenců.

 Trénink dechového cvičení                                                           společná fotografie cvičenců

  

 společně s trenérem p.Oties L. a R.Soebajo, společně s velvyslancem Leonardem.Tobingem a manželkou,

 

pozvání na slavnostní večeři na indonéském velvyslanectví v Praze, Leonard Tobing podal symbolicky první talíř s jídlem R.Soebajovi
 

 návštěva v tréninkovém centru Satria Nusantara v Indonésii, úspěšní absolventi trenérských kurzů Satria Nusantara

  

 konference Satria Nusantara v Indonésii

 trénink Satria Nusantara v Indonésii, trénink v Holandsku u moře

Administrace © 2010-2024 RAJAWALI SAKTI