Rozhovor s Dianou Soebajovou, 4 Dan

Vytvořeno: 09.09. 2012

Seznam


Na letošním soustředění karate na Monínci se závodní oddíl (vedle ostatních disciplin) intenzivně zaměřoval také na přípravu enbu. Do přípravy byli zapojeni i ti, kteří se doposud závodní činnosti nevěnovali. Proto jsme položili několik otázek trenérce Diana Soebajové, která s enbu závodí na mezinárodních soutěžích již několik let a dosáhla řady medailových ocenění. diana-soebajova-4-dan-trenerka-a-zavodnice-rajawali-sakti

Administrace © 2010-2024 RAJAWALI SAKTI