Diana Soebajová, 4 Dan, trenérka a závodnice Rajawali Sakti

Vytvořeno: 08.09. 2012

Seznam


Mistrovství Evropy 2012 - Diana Soebajová a Pavel Řezníček - 3.místo enbu

Rozhovor s Dianou Soebajovou, 4 Dan, trenérkou a závodnicí Rajawali Sakti

Na letošním soustředění karate na Monínci se závodní oddíl (vedle ostatních disciplin) intenzivně zaměřoval také na přípravu enbu. Do přípravy byli zapojeni i ti, kteří se doposud závodní činnosti nevěnovali. Proto jsme položili několik otázek trenérce Diana Soebajové, která s enbu závodí na mezinárodních soutěžích již několik let a dosáhla řady medailových ocenění. ing-diana-soebajova-4-dan

 

V jakých kategoriích se enbu nacvičuje?
Enbu mohou cvičit děti i dospělí, pokud již zvládli základní techniky a kumite. Soutěží se ve dvojicích, které tvoří dva muži nebo žena a muž. Hlavní rozdíl mezi těmito kategoriemi je, že ve smíšených dvojicích (žena a muž) může předvádět útočné akce pouze muž a žena předvádí obranu s protiútokem. Ve dvojicích mužů mohou útočné a obranné akce provádět oba, nebo je možné zvolit sestavu, kde je jeden útočník a druhý obránce.
Co je nejdůležitější pro dobré enbu?
V enbu, tak jako v ostatních disciplinách, je důležité úplně všechno. Aby sestava enbu nevypadala pouze jako dobře provedený kihon, je klíčová choreagrafie, pohyb v prostoru a dynamika akcí jako v kumite, ale zároveň musí být bojové akce důkladně secvičeny, neboť každý kontakt je penalizován. Přitom se ale nesmí vytratit reálnost skutečného zápasu, aspekt budo. Technika musí být perfektní jako v dobře zacvičené katě včetně přesného načasování a správné vzdálenosti, jakékoliv nedostatky jsou okamžitě viditelné. A pak samozřejmě dobré enbu se musí pravidelně nacvičovat, v případě tréninků třikrát týdně trvá základní příprava zhruba půl roku
Jaký je soutěžní čas enbu a které techniky jsou povinné?
Soutěžní čas je 1 minuta, v toleranci je 5 sekund plus nebo mínus. Techniky útočníka musí zahrnovat choku-tsuki (přímý úder), mae-geri (kop vpřed), mawashi-geri (obloukový kop) a ushiro-geri (kop vzad). Obránce musí útok odvrátit pomocí technik uke (kryt), sabaki (přesun) nebo kawashi (změna). Na závěr sestavy musí jeden ze soutěžících předvést techniku todome (finální technika ve které je soupeř zneutralizován), ve smíšených kategoriích todome předvádí vždy žena.

Jak se nacvičovalo enbu na Monínci

       
       
       
       
 
       
       
       

 
 

 

 

Administrace © 2010-2021 RAJAWALI SAKTI