Zkoušky STV

Vytvořeno: 08.01. 2014

Seznam


Informace o zkouškách STV (stupně technické vyspělosti)

Dne 15.ledna 2014 se budou konat zkoušky na STV (stupně technické vyspělosti) v rámci pravidelného tréninku v tělocvičně ZŠ U Školské zahrady. Bližší informace u trenérů.

Zkušební řád

Administrace © 2010-2024 RAJAWALI SAKTI