Vánoční pohár TKF

Vytvořeno: 08.10. 2015

Seznam


Datum: 29.11. 2015 - 29.11. 2015
Místo: Praha

Česká federace tradičního karate Fudokan Shotokan
pořádá

Vánoční pohár TKF
Propozice

Všeobecná ustanovení
Pořadatel: Rajawali Sakti oddíl tradičního karate E-mail:soebajo@volny.cz
Datum a místo konání: 29.listopadu 2015 – ZŠ Hovorčovická, Praha 8 Kobylisy
Rozhodčí: deleguje ČFTKFS
Ředitelka soutěže: Hana Soebajová
Startovné: 200,-Kč osoba/disciplina, za každou další disciplinu 100,-Kč, za družstvo 300,-Kč
Přihlášky: písemně na adresu pořadatele nejpozději do 20.11. 2015
Losování: 28.11.2015 na adrese ČFTKFS
Lékař: zajistí pořadatel

Technická ustanovení:
Předpis: soutěží se podle pravidel WFF a tech. ustanovení ČFTKFS 2015

Věkové kategorie - Soutěžní discipliny
mladší žáci/žákyně (2009 a ml) kata jednotlivě, kata tým, kihon
mladší žáci/žákyně (2008-2007) kata jednot, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite,enbu mix,enbu chlapci
mladší žáci/žákyně (2006-2005) kata jed, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
starší žáci/žákyně (2004-2003) kata jednotlivě, kata tým, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
kadet/kadetky (2002-2001) kata jed, kata tým,ko-go kumite, enbu mix, enbu chlapci
dorostenci/dorostenky (00-99-98) kata jed,kata tým, ko-go kumite, fukugo,enbu mix,enbu muži
junioři/juniorky 19-21 let (97-96-95) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
senioři/seniorky (od 21 let.) (1994 a st.) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži

Soutěže kata se mohou účastnit závodníci od 9 kyu, kihon/jyu ippon kumite od 8 kyu, ko-go/kumite od 5 kyu. Kata týmy dětí mohou být smíšená družstva, 1 dívka + 2 chlapci nebo 2 dívky + 1 chlapec

Závodníci budou rozděleni do skupin podle věku a STV

Podmínky účasti:
zaslání soupisky závodníků na adresu pořadatele do 20.11. 2015
platný průkaz karate,– průkazy se budou kontrolovat při prezentaci
potvrzená lékařská prohlídka (platí 1 rok), členská známka ČUBU
Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího po složení poplatku 200,-Kč

Časový rozvrh:
09.30 – 10.15 prezentace závodníků
10.15 – 10.30 porada trenérů a rozhodčích
10.30 zahájení soutěže

Administrace © 2010-2024 RAJAWALI SAKTI