Setkání se starostou MČ Praha Březiněves

Vytvořeno: 06.11. 2014

Seznam


Starosta MČ Praha Březiněves ing.Jiří Haramul přijal ve své kanceláři ing.Rachmy Soebajo v úterý 4.listopadu 2014. Rachmy Soebajo informoval pana starostu o činnosti oddílu karate v Březiněvsi, o výsledcích na Mistrovství ČR a dalších soutěžích. Pan starosta se aktivně zajímal o naši práci s dětmi, protože Městská část Březiněves dlouhodobě podporuje všechny děti z Březiněvse, které se věnují sportu.

Administrace © 2010-2024 RAJAWALI SAKTI