Seminář karate a soustředění talentované mládeže

Vytvořeno: 02.11. 2013

Seznam


Dne 2.listopadu se konal seminář karate a soustředění talentované mládeže pod vedením sensei Rachmy Soebajo, 8 Dan.Účastnili se karateka z Brna, Tanvaldu a Prahy. Seminář byl zaměřen na přípravu na Mistrovství světa, kterého se budou účastnit závodníci i z našeho oddílu. Foto z akce

Administrace © 2010-2024 RAJAWALI SAKTI