Pozvánka na 2.kolo Národního poháru a Pohár nadějí

Vytvořeno: 07.06. 2020

Seznam


2.kolo Národního poháru a Pohár nadějí
Datum konání: 20.června 2020 (sobota)
Místo konání: sportovní hala TJ Kobylisy, U školské zahrady 430/9, Praha 8 Kobylisy
Uzávěrka přihlášek: 11.června 2020 na mail rskarate@volny.cz
Pohár nadějí: motivační soutěž - závodníci budou rozděleni do skupin podle věku a STV, disciplíny kata jednotlivě a kihon:
Národní pohár: soutěž pro pokročilé – závodníci jsou děleni do skupin jen podle věku, disciplíny kata jednotlivě, kihon, kata tým
Časový rozvrh: Přesný časový rozpis pro jednotlivé kategorie bude vydán po obdržení přihlášek. Vstup pro první kategorii je plánován od 9.15 hodin. Sled kategorií bude sestaven tak, aby byla co nejvíce minimalizována doba setrvání závodníků na soutěži. Proto je nutné se včas přihlásit, po té obdržíte čas nástupu do haly a předběžný čas ukončení (každá kategorie bude cca 30-60 minut) Ceny budou vydávány ihned po skončení každé kategorie (poháry, medaile)

Propozice
 

Administrace © 2010-2024 RAJAWALI SAKTI