ing.Rachmy Soebajo, 9 Dan

Vytvořeno: 20.05. 2012

Seznam


  

ing.Rachmy Soebajo, 9. dan, trenér I.třídy licence A

  • I.trenérská třída - FTVS UK v Praze
  • Externí lektor tradičního karate Fudokan Trenérské školy UK FTVS (Universita Karlova Fakulta tělesné výchovy  a sportu v Praze)
  • prezident a hlavní trenér reprezentace ČFTKFS, zakladatel karate Fudokan v ČR
  • Zkušební komisař
  • Národní a mezinárodní rozhodčí
  • Národní a mezinárodní instruktor

            

 

 

Administrace © 2010-2024 RAJAWALI SAKTI