1. Fudokan Cup Dr.Ilija Jorga Praha 2012

Vytvořeno: 17.06. 2012

Seznam


Dne 16.června 2012 se konal 1.ročník Fudokan Cup Dr.Ilija Jorga.Oddíl Rajawali Sakti získal v celkovém hodnocení klubů první místo na základě zisku největšího počtu zlatých medailí. První místa v jednotlivcích na kata v jednotlivých kategoriích obsadili Viola Vajrauchová, Valenttina Vajrauchová, Vojtěch Kozák, Jan Kozák (kata i kumite), Simona Koudelková, Klára Šťastná, Diana Soebajová (kata i kumite). Druhá místa získal Martin Ulrych (kata i kumite), Karel Minichbauer (kata i kumite), Pavel Řezníček (kumite) a Kristýna Bulejová (kata i kumite). Všichni účastníci z oddílu Rajawali Sakti podali skvělé výkony, zvláště dorostenec Karel Minichbauer v zápasech kumite s madarským závodníkem Istvánem Farkesem předvedl vyrovnaný souboj, kde získal stříbro. Hlavním rozhodčím soutěže byl Dr.Jorga, Soke 10 Dan. Poděkování patří i pořadatelům z našeho oddílu, kteří připravili a zajistili zdárný průběh soutěže.

Galerie

kumite kadetů, Jan Kozák a Martin Ulrych

slavnostní zahájení



zatím není jisté, kdo získá hlavní pohár soutěže

Kristýna Bulejová, kata


kumite senioři, Řezníček Pavel, Dalecký Lukáš

kumite seniorů, Pavel Řezníček a Martin Pokorný


kata ženy, Diana Soebajová

kumite kadeti



kumite ženy, Diana Soebajová, Kristýna Bulejová


kumite dorostenci, K.Minichbauer a Istvan Farkas (Madarsko)



všichni účastníci soutěže obdrželi zdarma nápoje


















rozhodčí, uprostřed Dr.Jorga, vlevo Adam Soebajo, vpravo Petr Suja

Dr.Jorga předává pohár vítěznému družstvu Rajawali Sakti




Valentina, Viola a babička, radost z poháru byla veliká...
Administrace © 2010-2024 RAJAWALI SAKTI