Osobnosti

Gichin Funakoshi
(1868-1957)
 "Dosáhnout sta vítězství ve stu bitvách není nejvyšší dovednost.
Nejvyšší dovedností je podrobit nepřítele bez boje."


 „Meč a pero jsou tak neoddělitelné jako dvě kola káry. Tak musí člověk obsáhnout obě pole, má-li být považován za dokonalého. Jestliže je nadměrně uspokojen a věří, že pěkné počasí bude trvat navždy, bude jednoho dne překvapen hroznou zátopou a bouřemi. Proto je pro nás všechny základem být každý den připraven na jakoukoliv mimořádnou událost.“

 

Gichin Funakoshi se narodil roku 1868 na Okinawě. Po řadě let studia pod vedením nejpřednějších mistrů věnoval celý svůj život rozvoji a propagaci cesty karate, vyučoval na tokijských universitách a v mnoha karatistických klubech. Techniky karate zpřístupnil široké veřejnosti, ale nikdy se neodchýlil ze své životní cesty, cesty samuraje.

 

 Shihan Hidetaka Nishiyama, 10 dan
(1928-2008)

„Cvičením tradičního karate se člověku dostává prostředků pro rozvoj psychických a mentálních vlastností. Prostřednictvím neustálého bádání po technickém zlepšení se v celé míře začínají rozvíjet lidské schopnosti. Zatímco stupně technické vyspělosti mohou být dosaženy pouhým vykonáváním technik, hledání v tradičním karate nemá žádné meze.Lidská schopnost rozvoje a teoretická možnost uspět jsou hranice, které vyžadují naše neustálé zkoumání.“
 

 

 

Hidetaka Nishiyama se narodil v roce 1928 v Tokiu. Od roku 1944 cvičil karate v dojo Gichina Funakoshiho. V roce 1945 vstoupil na Tahushuku Universitu, známou pro její slavné Karate dojo. Pokračoval ve studiu a zkoumal vědecké základy karate – anatomii, kinesiologii, psychologii a fyziologii. Tento výzkum a jeho rozvoj společně s racionálními základy s důrazem na vědeckou analýzu, změnily výuku i tréninkové metody. Vypracoval ucelenou tréninkovou soustavu tradičního karate. Je zakladatelem ITKF, jejímž předsedou byl do roku 2008.

 

 Prof.Dr.Ilija Jorga Soke 10 Dan

"Pokud má mít realizovaná technika tradičního karate maximální efekt, je třeba ji provádět především s přísnou kontrolou vlastních emocí a fyzických dispozic, dále pak je nezbytně nutná i mentální kontrola protivníka. Síla, kterou se mohou uskutečňovat tato kontrolování, se dosahuje pouze usilovným a dlouholetým tréninkem, přičemž se do popředí dostává i další lidský duchovní a tělesný potencionál."

 

 

 

Dr.Ilija Jorga začal cvičit karate v šedesátých letech pod vedením sensei T. Murakamy. Během své dlouholeté soutěžní kariéry získal řadu významných ocenění. Titul Mistr Kumite Srbska vybojoval v roce 1964. V dalším roce připojil i titul Mistr Jugoslavie v Open kumite, Titul Mistr Evropy získal v roce 1976 i v roce 1978 na kata EAKF. V roce 1980 založil mezinárodní organizaci – International Fudokan Karate do Renmei. První Mistrovství Evropy se konalo v roce 1993 v Polsku a druhé Mistrovství Evropy se konalo již v České republice. S postupujícím vývojem organizace zaznamenala dvě změny svého názvu, nyní se jmenuje World Traditional Fudokan Shotokan Karate do Federation (od roku 2003). V současnosti je jejím technickým ředitelem a předsedou výkonného výboru. Dr.Ilija Jorga vede semináře karate po celém světě, do České republiky jezdí pravidelně vést semináře od roku 1994 doposud.

sensei Rachmy Soebajo, 7 Dan

Ing.Rachmy Soebajo, 7 dan. Karate cvičí v České republice od roku 1965. Jeho prvními trenéry v ČR se stali bratři František a Miloslav Kolářovi, z mezinárodních instruktorů to byli Shihan Hideo Ochi, později Shihan Hidetaka Nishiyama a Shihan Ilija Jorga. Již od roku 1968 působil jako trenér v prvním oddíle karate v ČR – Slavia FEL Praha. Vykonával funkce zkušebního komisaře a rozhodčího pod Českým svazem karate do roku 1993. V roce 1974 se stal hlavním trenérem severočeského kraje, kde vedl semináře a soustředění karate v Krupce, Žatci, Liberci a v Ústí nad Labem. Trénoval zde řadu výborných závodníků. V roce 1993 založil Českou federaci tradičního karate a v roce 1995 Českou federaci tradičního karate Fudokan. Zde vykonává funkci prezidenta, dále je předseda TMK, trenér reprezentace, rozhodčí národní i mezinárodní a zkušební komisař. Je členem evropské technické komise Fudokanu pod vedením Shihan Iliji Jorgy. Ing.Rachmy Soebajo, trenér I.třídy, vede specializaci karate Fudokan ve spolupráci s trenérskou školou na FTVS UK v Praze, kde studují uchazeči II. a I. trenérskou třídu tradičního karate Fudokan.

 

 

Semináře karate pod vedením Shihan Hidetaka Nishiyama

1994                   1994                                             2004                                               2004

Semináře karate pod vedením Shihan Iliji Jorgy

 1995 Passau                                     2011 Praha

 

Administrace © 2010-2018