Denny Max

Vytvořeno: 10.07. 2012

Seznam


Denny Max
rok 2010

III.kolo NP – 1.místo kata, 2.místo kata tým
Pohár nadějí – 1.místo kata
MČR – 2.místo kata tým
rok 2011

Pohár TKF – 1.místo kata, 2.místo kata tým

2010 Pohár nadějí

Administrace © 2010-2018